Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Lininie” oraz w okresie rękojmi i gwarancji

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych na terenie należącego do Urzędu do Spraw Cudzoziemców ośrodka dla cudzoziemców w Lininie (05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie) oraz w okresie rękojmi i gwarancji.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.06.2020 | 12:00


» Location

Koszykowa 16
Warszawa 00-564
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Urząd do Spraw Cudzoziemców
Koszykowa 16
Warszawa 00-564
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in