Zakup i dostarczenie artykułów biurowych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie artykułów biurowych do placówek SZPZLO Warszawa – Ochota.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ,,Formularz asortymentowo-cenowy”, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3) Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający przyznaje sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów. W przypadku zmiany ilości zamawianych artykułów, oferowana cena jednostkowa netto nie może ulec zmianie.
4) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
5) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane towary były pierwszej jakości, fabrycznie nowe, posiadały oryginalne fabryczne opakowania, muszą być wolne od wad technicznych i prawnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 09:00


» Location

ul. Szczęśliwicka 36
Warszawa 02-353
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
Warszawa 02-353
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Office supplies, equipment and services category published on OnePlace in last 10 days.