Wykonanie robót budowlanych polegających na powierzchniowym utrwaleniu jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Kociszew - Grabostów.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na powierzchniowym utrwaleniu jezdni drogi powiatowej nr 4912E na odc. Kociszew - Grabostów na odcinku o długości 1 933 mb. Zakres robót obejmuje uzupełnienie istniejących ubytków w nawierzchni tłuczniowej oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Lipowa 67A
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
Lipowa 67A
Bełchatów 97-400
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in