"Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych „Adaptacja budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby technikum ZS12” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych Adaptacji budynku po Liceum Plastycznym na potrzeby Technikum ZS12 w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Przedmiot zamówienia ma polegać na dostosowaniu parametrów istniejącego budynku do potrzeb placówki edukacyjnej oraz obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Obiekt ma zapewniać możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych dla około 200 uczniów oraz ok. 10 osób kadry pedagogicznej. Należy przewidzieć pomieszczenia dydaktyczne, niezbędne pomieszczenia towarzyszące funkcji dydaktycznej budynku, pomieszczenia dla pracowników placówki, węzły sanitarne, montaż niezbędnych instalacji, w tym przeciwpożarowych.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy, tj.:
1) Etap I - Zakres prac projektowych: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zaprojektowany budynek ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zaleceniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Opisu przedmiotu zamówienia, Projektu umowy.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca etapował realizację Etapu I-go. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności wykonać opracowanie I-go piętra, oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń na I-ym piętrze.
2) Etap II - Roboty budowlano – montażowe i instalacyjne projektowanej budowy. .
Zamawiający wymaga aby Wykonawca z etapował realizację Etapu II-go. Zamawiający wymaga aby w pierwszej kolejności wykonać roboty budowlane na I-ym piętrze, oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń zlokalizowanych na I-ym piętrze.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 14:00


» Location

ul. Okólna 35
Gorzów Wlkp. 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać
ul. Okólna 35
Gorzów Wlkp. 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in