Dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu automatycznej digitalizacji dokumentów na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej przy zachowaniu formy pisemnej przy pomocy długopisu cyfrowego. Umożliwi to jednoczesne powstawanie wersji papierowej i elektronicznej dokumentu dowolnego, ustrukturyzowanego dokumentu. W ramach przetworzonego dokumentu automatycznie powstawanie wersja pdf tworzonego dokumentu oraz xml z danymi zawartymi w strukturze dokumentu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Przez system automatycznej digitalizacji dokumentów papierowych rozumiane jest sprzęt i oprogramowanie, które umożliwia jednoczesne powstawanie wersji papierowej i elektronicznej dokumentu dowolnego, ustrukturyzowanego dokumentu. W ramach przetworzonego dokumentu powinna automatycznie powstawać wersja pdf tworzonego dokumentu oraz xml z danymi zawartymi w strukturze dokumentu.
3. Szczegółowy opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:00


» Location

ul. J. Waszyngtona 17
Białystok 15-274
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
Białystok 15-274
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in