DOSTAWY SPRZĘTU DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH I NOŻA HARMONICZNEGO

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu do zabiegów endoskopowych i noża harmonicznego.
2.Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 33168000-5 – przyrządy do endoskopii, endochirurgii
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 10:00


» Location

Św. Jana 9
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Pomnik Chrztu Polski
Św. Jana 9
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in