Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora plazmowego STERRAD 100NX z podziałem na części
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu Cenowym - załącznik nr 2.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część nr 1: Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX
Część nr 2: Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX wraz z serwisem
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą liczbę części. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres dostawy przewidzianej w SIWZ dla tej części.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie: Centralna Sterylizacja Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 12:00


» Location

ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in