Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad rozbudową istniejącego budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach o pomieszczenie laboratoryjno-biurowe oraz budową minimum 20 stanowisk postojowych dla samochodów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przygotowaniem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń w celu prawidłowej i najbardziej efektywnej dalszej realizacji, na podstawie opracowanej dokumentacji, robót budowlanych. Poniesienie wszelkich wymaganych materiałów i uzgodnień, w tym map do celów projektowych (jeśli będą wymagane).
2. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Jagiellońska 68
Kielce 25-734
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Jagiellońska 68
Kielce 25-734
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in