Dostawa oprogramowania i podręczników do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania i podręczników do pracowni informatycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”.
Przedmiot zamówienia przeznaczony jest na cele edukacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 11:00


» Location

ul. Tadeusza Kościuszki 94
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
ul. Tadeusza Kościuszki 94
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in