Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Iwaszkiewicza – etap I

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt.II.1
w zakresie wykarczowania terenu pod drogę i wykonanie warstw podbudów z kruszywa wraz
z robotami towarzyszącymi oraz zabezpieczenia sieci energetycznej średniego napięcia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II i III SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:45


» Location

ul. Żeromskiego 26
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miejska Mielec
ul. Żeromskiego 26
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in