Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem w miejscowości Warpalice

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem w miejscowości Warpalice, tj. wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budową dwóch wiat drewnianych o powierzchni zabudowy do 25 m2 oraz utwardzenie miejsc postoju.

Lokalizacja inwestycji:
Działka nr 238, 7201/2 położona w miejscowości Warpalice, gm. Osiek, nie zabudowana.

Stan projektowany:
W ramach zadania należy wykonać utwardzenie ścieżki spacerowej na odcinku 400 m i szerokości 2 m. Przebieg ścieżki należy wyznaczyć poprzez niwelację terenu i wykarczowanie drobnych krzewów i zagajników. Ścieżka utwardzona tłuczniem o grubości co najmniej 10 cm. Na końcu ścieżki zaprojektowano usytuowanie wiaty drewnianej kwadratowej o wymiarach 5,0 m x 5,0 m z dachem czterospadowym. Przed ścieżką zaprojektowano utwardzenie dla postoju pojazdów osobowych. Utwardzenie wykonać należy z kruszywa o grubości co najmniej 20 cm. Wyznaczyć ogrodzeniem drewnianym z połówek żerdzi dębowych. Przy miejscu postoju zaprojektowano wiatę drewnianą kwadratową o wymiarach 5,0 m x 5,0 m z dachem czterospadowym.

Dostęp dla niepełnosprawnych:
Dla osoby niepełnosprawnej wydzielono miejsce postojowe o szerokości 4,0 m i długości 5,0 m i oznakowane. Ścieżka ukształtowana w taki sposób, że umożliwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Tablice informacyjne:
Na całej długości ścieżki zaprojektowano tablice informacyjne tematyczne w ilości 12 sztuk. Tablice odpowiednio oznakowujące ścieżkę i zawierające podstawowe informacje edukacyjne.

Ukształtowanie terenu i zieleń:
Teren pagórkowaty. W ramach inwestycji należy także uporządkować teren wokół inwestycji, dokonać niwelacji terenu i likwidacji uskoków terenu.

Zestawienie powierzchni działki w m2:
- powierzchnia zabudowy wiaty drewnianej nr 1 25,00
- powierzchnia zabudowy wiaty drewnianej nr 2 25,00
- długość ścieżki 400,0 m
- szerokość ścieżki 2,0 m
- powierzchnia utwardzenia miejsc postoju 120,00
- szerokość utwardzenia postoju 6,0 m
- długość utwardzenia postoju 20,0 m
- długość ogrodzenia 32,0 mb

Hybrydowa lampa solarna:
W ramach przedmiotu zamówienia przewidziano zakup i ustawienie 2 szt. hybrydowych lamp solarnych o wysokości słupa co najmniej 5 m, z oprawą LED 30W, panelami słonecznymi 2x170W, turbiną wiatrową i akumulatorem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 12:00


» Location


Osiek 87-340
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Osiek

Osiek 87-340
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in