Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Skorzewo, gm. Kościerzyna.

» Notice description

Zamówienia składa się z jednej części:
Zadanie I
a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skorzewo.”

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skorzewo w działkach: 537, 601, 605/4, 606/15, 606/16, na odcinkach:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: od nowoprojektowanej studni S1.1 do projektowanej przepompowni ścieków PS; wykonana z rur PVC-U 200x5,9 SN8 (Lita) o długości L=224,8 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej: od projektowanej przepompowni ścieków do istniejącej studzienki SRist; wykonana z rur PEHD 100 RC SDR17 PN10 90x5,4 o długości L=149,6 m – wykonać przewiertem sterowanym.

Zakres robót obejmuje:
- montaż kolektorów grawitacyjnych – PVC-U DN200, montaż studzienek inspekcyjnych niewłazowych DN425,
- montaż kolektora tłocznego – PEHD DN90,
- montaż przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, montaż szafy sterowniczej i oświetlenia
- wykonanie prób szczelności kanalizacji ściekowej,
- inne, nieujęte w spisie rzeczowym, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania objętego ST.

Po wykonaniu robót branży sanitarnej wykonawca musi dokonać odtworzenia istniejących nawierzchni zgodnie z decyzją zarządcy drogi. Odtworzenie nawierzchni drogi należy wykonać na długości wykonanej sieci metodą wykopu otwartego i całej szerokości drogi.
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do opracowania i uzgodnienia w imieniu Zmawiającego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Szczegółowy zakres robót zawarty został w załączniku nr 1a.

Zadanie II
b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skorzewo.”

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skorzewo w działkach: 409/1, 409/2, 409/3, 409/12, 409/13, 410, 411, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 1043/1, na odcinkach:
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: od nowoprojektowanej studni Sr2 do projektowanej przepompowni ścieków PS; wykonana z rur PVC-U 200x5,9 SN8 (Lita) o długości L=60,3 m;
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej: od projektowanych przepompowni przydomowych Pd1 – Pd2 do studni rozprężnej Sr1, od projektowanych przepompowni przydomowych Pd3 – Pd8 do studni rozprężnej Sr2, od przepompowni ścieków do projektowanej komory pomiarowej; wykonana z rur:
• PEHD 100 RC SDR17 PN10 63x3,8 o długości L=459,75 m,
• PEHD 100 RC SDR17 PN10 75x4,5 o długości L=58,76 m,
• PEHD 100 RC SDR17 PN10 90x5,4 o długości L=72,75 m;
Całość kanalizacji tłocznej wykonać przewiertem sterowanym.

Zakres robót obejmuje:
- montaż kolektorów grawitacyjnych – PVC-U DN200, montaż studzienek inspekcyjnych niewłazowych D600,
- montaż kolektora tłocznego – PEHD DN63, DN75, DN90,
- montaż przepompowni ścieków sanitarnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, montaż szafy sterowniczej i oświetlenia, montaż ogrodzenia z bramą wjazdową, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej,
- montaż 8 przepompowni przydomowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, podłączenie ich do instalacji elektrycznej obsługiwanej nieruchomości oraz rozruch,
- rozbiórka i budowa wraz z wyposażeniem komory pomiarowej,
- wykonanie prób szczelności kanalizacji ściekowej,
- inne, nieujęte w spisie rzeczowym, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania objętego ST.

Po wykonaniu robót branży sanitarnej wykonawca musi dokonać odtworzenia istniejących nawierzchni zgodnie z decyzją zarządcy drogi. Odtworzenie nawierzchni drogi należy wykonać na długości wykonanej sieci metodą wykopu otwartego i całej szerokości drogi.
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do opracowania i uzgodnienia w imieniu Zmawiającego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Szczegółowy zakres robót zawarty został w załączniku nr 1b.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Stare Nadleśnictwo 5
Kościerzyna 83-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna
Stare Nadleśnictwo 5
Kościerzyna 83-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in