Wymiana opon/kół w pojazdach służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. kujawsko – pomorskiego

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na okresowej wymianie opon/kół, wyważaniu i naprawie kół wg potrzeb Zlecającego w punkcie usługowym w samochodach i motocyklach służbowych użytkowanych przez KPP woj. kujawsko – pomorskiego. Zakres usług obejmuje: 1) wymianę koła wraz z wyważeniem – demontaż koła z pojazdu, wyważenie koła, montaż koła do pojazdu; 2) wymianę opony wraz z wyważaniem koła - demontaż koła z pojazdu, demontaż opony, montaż opony, pompowanie koła, wyważenie koła, montaż koła do pojazdu; 3) wyważenie koła – demontaż koła z pojazdu, wyważenie koła, montaż koła do pojazdu; 4) naprawę koła – zespół czynności mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej koła zgodnych z techniką naprawy (w szczególności demontaż koła z pojazdu, demontaż opony, naprawa opony, montaż opony, pompowanie koła, wyważenie koła, montaż koła do pojazdu). 2. Częstotliwość wykonywania usług: 1) w przypadku wymiany opon i kół wraz z wyważaniem – okresowa wymiana opon/kół z zimowych na letnie w okresach od 1 kwietnia do 15 maja, z letnich na zimowe w okresach od 15 października do 30 listopada oraz wymiana zgodnie z potrzebami Zlecającego, szacuje się 5 razy w trakcie umowy każdy z pojazdów. 2) w przypadku naprawy i wyważania koła – uzależnione od częstotliwości występowania usterek opon/kół w pojazdach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 13:00


» Location

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in