Dostawa diatermii chirurgicznej mono i bipolarnej.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
a. dostawa oraz instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania diatermii chirurgicznej mono- i bipolarnej z systemem zamykania dużych naczyń z możliwością rozbudowy o przystawkę do selektywnej preparacji naczyń i nerwów za pomocą strumienia cieczy - 1 szt. – Blok operacyjny, Szpital im. św. Wincentego aPaulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, zwanego dalej także wyposażeniem,
b. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbęnnej do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia,
c. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta wyposażenia,
d. wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 08:00


» Location

Powstania Styczniowego 1
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Powstania Styczniowego 1
Gdynia 81-519
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in