Dostawa z montażem wiaty edukacyjnej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu „Modernizacja instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż drewnianej wiaty
edukacyjnej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej
ZGOK) przy ul. Lubelskiej 53. Wiata wraz z tablicą edukacyjną (która jest przedmiotem odrębnego
zamówienia) będzie służyła do celów edukacyjnych podczas prowadzonych w siedzibie Spółki ZGOK
tzw. Ekolekcji dla uczniów szkół należących do 37 gmin, będących współwłaścicielami Spółki ZGOK. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki współpracy zostały opisane w II Części SIWZ
pn. Projekt Umowy oraz w III Części SIWZ pn. Opis Przedmiotu Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Lubelska 53
Olsztyn 10-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lubelska 53
Olsztyn 10-410
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in