Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – ETAP I

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę ulic w Łomży.
2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części (każda będzie odrębnie oceniana, każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części):
Część I: Modernizacja drogi gminnej 101038B (ul. Kasztelańska) – etap II,
Część II: Rozbudowa drogi gminnej 101089B (ul. Piaski) w Łomży,
Część III: Przebudowa ulicy Wspólnej (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 09:00


» Location

Pl. Stary Rynek 14
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Łomża
Pl. Stary Rynek 14
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in