Poprawa stanu technicznego chodników polegająca na wymianie nawierzchni przy ul. Daszyńskiego i ul. Miarki we Wrocławiu.

» Notice description

Zakres robót:
- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych,
- Wymiana obrzeży betonowych,
- Rozebranie krawężników kamiennych,
- Korytowanie wraz z załadunkiem i wywozem urobku na składowisko Wykonawcy,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- Wykonanie podbudowy,
- Ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i kamiennej,
- Ustawienie obrzeży betonowych,
- Ustawienie krawężników kamiennych,
- Regulacja skrzynek zaworów oraz studni telemetrycznych,
- Regulacja kratek piwnicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 09:30


» Location

ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in