Przebudowa drogi nr 100548D w Jaczowie, w zakresie budowy miejsc postojowych oraz chodnika.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 100548D w Jaczowie w zakresie budowy miejsc postojowych oraz chodnika.
1.2 Dokumentacja przewiduje:
- budowę zatoki postojowej z kostki betonowej – 130,00 m2,
- budowę chodników z kostko betonowej – 265,00 m2,
- remont istniejącego chodnika – 12,00 m2,
- remont istniejącego zjazdu – 87,00 m2
- wykonanie muldy przydrożnej – 9,0 mb,
- przebudowę rowu przydrożnego – 49,0 mb,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej dn 315 – 71,0 mb,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej dn 200 – 9,0 mb,
- budowę studni rewizyjnych fi 1000 – 3 szt.,
- montaż wpustów ulicznych – 2 szt.,
- wykonanie ścianek czołowych – 2 szt.
1.3 Zakres robót określa:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy branży drogowej z odwodnieniem,
- projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu,
- projekt wykonawczy czasowej organizacji ruchu,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- przedmiar robót,
1.4 Wymienione wyżej dokumentacje opracowane zostały przez Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Dariusz Ancygier, ul. Armii Krajowej 11/43, 67-200 Głogów

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 08:30


» Location

Lipowa 4
Jerzmanowa 67-222
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Jerzmanowa
Lipowa 4
Jerzmanowa 67-222
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in