Wymiana systemu odbojowego na nabrzeżu postojowym BON Szczecin

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu montażu systemu odbojowego na nabrzeżu postojowym BON odcinek M-N, N-O i O-P o łącznej długości 173,20 mb w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż i utylizacja opon staroużytecznych
2. Oczyszczenie ściany oczepu
3. Uzupełnienie ubytków w oczepie
4. Prace malarsko – konserwacyjne polerów cumowniczych/drabinek wyłazowych
5. Naniesienie warstw żywicznych na oczep
6. Wiercenie otworów i osadzenie szpilek kotwiących
7. Montaż odbojnic
8. Montaż drabinek
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 9 do SIWZ – „Dokumentacja techniczno-kosztorysowa dla doboru systemu odbojowego na nabrzeżu postojowym BON odcinek M-N, N-O i O-P w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie”.
Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca powinien zapoznać się z terenem i wykonać własne pomiary w celu dokładnego określenia zakresu rzeczowego wykonania prac do założonych przez Zamawiającego parametrów technicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:30


» Location

Plac Batorego 4
Szczecin 70-207
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Batorego 4
Szczecin 70-207
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in