Na dostawę paliw silnikowych do pojazdów silnikowych i maszyn roboczych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do eksploatacji pojazdów samochodowych oraz maszyn roboczych Zamawiającego, w tym: 1) oleju napędowego w ilości do 205.000 dm3; 2) benzyny bezołowiowej w ilości do 14.000 dm3 o liczbie oktanowej nie mniejszej, niż 95. Olej napędowy winien spełniać następujące wymagania: 1) temperatura zablokowania filtra gwarantująca niezawodną eksploatację pojazdów, a w okresie nasilenia mrozów nie niższa niż -30 st.; 2) zawartość siarki nie więcej, niż 10 mg/kg; 3) liczba cetanowa nie mniejsza, niż 50. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.X.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, o normie PN-EN 228:2013-04 dla benzyny bezołowiowej oraz normie PN-EN 590:2013-12 dla oleju napędowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 09:45


» Location

Chrzanów Duzy 15
Chrzanów Duży 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.
Chrzanów Duzy 15
Chrzanów Duży 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in