Dostawa zewnętrznego źródła węgla dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu stanowiącego zewnętrzne źródła węgla w celu wspomagania procesu usuwania azotu z oczyszczanych ścieków w Chrzanowie Dużym.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III ust. 2 SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Cegielniana 4
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in