Dostawa frezu asfaltowego na drogi położone na terenie gminy Gzy

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest frezu asfaltowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2020 w sołectwach gminy Gzy. Zadanie finansowane jest z funduszu sołeckiego zaplanowanego w budżecie Gminy na rok 2020. Przedmiot zamówienia obejmuje pozyskanie materiału, transport do wskazanych miejscowości na terenie Gminy, przeprofilowanie podłoża, rozładunek i rozplantowanie, zagęszczenie(zagęszczenie zagęszczarką samojezdną „500”) w celu likwidacji wybojów, ubytków i kolein. Frez asfaltowy musi spełnić następujące parametry : - frez asfaltowy (destrukt) - frakcja 0-31,5 mm, dostawa czystego destruktu asfaltowego, uzyskanego z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej bez podbudowy materiał powinien być suchy lub lekko wilgotny wolny od zanieczyszczeń. Zadanie obejmuje dostawę frezu asfaltowego w ilości 331 ton wraz z robotami towarzyszącymi (wraz z utwardzeniem zagęszczarka „500”) w następujących miejscowościach: Ostaszewo Pańki 74,00 tony, Pękowo 23,00 tony, Przewodowo Majorat 59,50 ton, Żebry-Falbogi 113,50 ton, Nowa Borza 61,00 . Razem frez asfaltowy 331,00 ton 2. Podane w punkcie wyżej ilości zamówienia są wielkościami szacunkowymi Podane ilości są wielkościami maksymalnymi, zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kruszywa w zależności od potrzeb. W przypadku, gdy ilość faktycznych dostaw będzie mniejsza niż określona w pkt.1wyżej, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w tym także odszkodowawcze.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.06.2020 | 10:00


» Location

Gzy 9
Gzy 06-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Gzy
Gzy 9
Gzy 06-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in