Wykonanie Remontu Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zlokalizowanego na piętrach 1 i 2 w Budynku M VIII

» Notice description

Wykonanie Remontu Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zlokalizowanego na piętrach 1 i 2 w Budynku M VIII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki SIWZ - przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt budowlany. Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 100 000 pln netto a poniżej 300 00 pln netto.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Prądnicka 80
Kraków 31-202
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
Kraków 31-202
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in