Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach, z podziałem na części

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach, zgodnie z posiadaną dokumentacją.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania: - Część I –
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach, - Część II – Termomodernizacja budynku

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 07:45


» Location

ul. Parkowa 1
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in