Malowanie sali gimnastycznej, korytarzy i klatek schodowycch oraz cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Jaworznie

» Notice description

1. Remont obejmuje malowanie sali gimnastycznej, korytarzy i klatek schodowych oraz cyklinowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 17 w Jaworznie przy ulicy Starowiejskiej 15 zgodnie z:
1.1. Przedmiarem robót na malowanie korytarzy, klatek schodowych, sali gimnastycznej,
szlifowanie i malowanie parkietu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,
1.2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na wykonanie robót
malarskich sali gimnastycznej, korytarzy i klatek schodowych oraz cyklinowanie
i malowanie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Jaworznie,
stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 09:00


» Location

Zacisze Boczna 3
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
Zacisze Boczna 3
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in