Przebudowa drogi gminnej w m. Borek

» Notice description

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 873541P w m. Borek – odcinek od 0+500 km
do 0+697 km, w tym:
- korytowanie pod konstrukcję jezdni, zjazdów i poboczy,
- wykonanie podbudowy gr. 23 cm z kamienia łamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy gruntowych,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Jana Pawła II 47
Trzcinica 63-620
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 47
Trzcinica 63-620
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in