„Przebudowa pomostu roboczego i operacyjnego – pompownia głębinowa Gliwice”, Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomostu roboczego (zrębowego) oraz pomostu operacyjnego na poziomie -8,5 m ppt., w pompowni głębinowej „Gliwice”.
1. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
2. Przebudowa pomostu roboczego / zrębowego, tj.:
• zdemontowanie istniejącej konstrukcji pomostu zrębowego,
• wykonanie fundamentowania pod nową konstrukcję wsporczą ciągów pompowych,
• zabudowa konstrukcji wsporczej ciągów pompowych wraz z pomostem zrębowym szybu/pompowni.
3. Wymiana pokrycia pomostu operacyjnego (zmiana pokrycia z ażurowego na pełne oblachowanie).
4. Przebudowa instalacji odprowadzenia wody na powierzchni w związku ze zmianą konstrukcji wsporczej agregatów głębinowych.
5. Przebudowa instalacji zalewania ciągów pompowych agregatów głębinowych.
6. Uporządkowanie terenu w miejscu budowanego obiektu.
7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 09:00


» Location

Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in