Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00- odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00.

» Notice description

Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00- odcinek od km 12+235,00 do km 12+535,00.

Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie wskazanym w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ - roboty drogowe.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Plac Józefa Piłsudskiego 4
Żuromin 09-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Powiat Żuromiński
Plac Józefa Piłsudskiego 4
Żuromin 09-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in