Dostawy miału energetycznego wraz z transportem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.

» Notice description

Dostawy miału energetycznego wraz z transportem dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach w ilości 1350 ton o następujących minimalnych parametrach: 1) typ: 31 lub 32 2) sortyment: Miał II 3) klasa miału: M23 4) kaloryczność: od 23000 kJ/kg do 23999 kJ/kg 5) granulacja: do 20 mm 6) uziarnienie: w całej masie węgla nadziarno pow. 20 [mm] max 2 % 7) popiół: do 20% 8) siarka: do 0,8%. Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy zgodnie z harmonogramem dostaw zawartym we wzorze umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 08:15


» Location

ul. Zamkowa 8
Gorzyce 44-350
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
Gorzyce 44-350
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in