Remont i modernizacja części obserwacyjno-diagnostycznej Oddziału III Ogólnopsychiatrycznego łącznie z zakupem niezbędnego wyposażenia do remontowanych powierzchni w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych i dostawa wyposażenia na potrzeby planowanego remontu i modernizacji części obserwacyjno-diagnostycznej Oddziału III Ogólnopsychiatrycznego (II piętro budynku 4 piętrowego – do dwuskrzydłowych drzwi p.poż. patrząc od Alei Sybiraków) łącznie z zakupem niezbędnego wyposażenia do remontowanych powierzchni w WZLP w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego nr 35 działka nr 2 obręb 25” na podstawie wielobranżowego projektu: ”przebudowy Oddziału II i III Ogólnopsychiatrycznego w budynku głównym oraz części piwnic budynku terapeutyczno-administracyjnego na szatnie personelu w WZLP w Olsztynie Al. Wojska Polskiego 35 działka nr 2 i 4 obręb 25” opracowanego przez architekta Zdzisława Lepszego oraz prawomocne PozwolenienaBudowę z dnia 27.12.2019 (Decyzja nr II – 618/2019)
1.1. Roboty będą wykonywane w czynnym budynku szpitala, przy czynnych sąsiednich oddziałach. Należy przewidzieć konieczność realizacji niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczy to robót związanych z ingerencją w czynne funkcje i instalacje szpitalne.
1.2. Miejsca prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do części czynnych szpitala kurzu, gruzu i brudu. Transport gruzu i materiałów ma się odbywać głównie boczną klatką schodową (z dostępem do rampy wyładowczej) – w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyk. dźwigu szpitalnego (po jego odpowiednim zabezpieczeniu) oraz głównej klatki schodowej do transportu materiałów budowlanych. Każdorazowe wyk. głównej klatki schodowej i dźwigu szpitalnego do transportu materiałów budowlanych musi być uzgodnione z Zamawiającym lub osobami przez niego wyznaczonymi . Po każdej zmianie roboczej miejsca wykonywania robót klatkę schodową należy zostawić w stanie czystym.
1.3. Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy – odpłatnie w miejscu wykonywania robót. Punkty poboru energii elektrycznej i innych mediów należy ustalić ze służbami technicznymi szpitala.
1.4. Istnieje możliwość ustawienia na czas realizacji robót wyciągu WBT na zewnątrz budynku dla potrzeb transportu materiałów w uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala.
1.5. Komunikacja, ruch pieszy głównie bocznymi klatkami schodowymi.
1.6. Wywóz gruzu i nieczystości sukcesywnie, kontener (brak możliwości wydzielenia miejsca na długotrwałe składowanie). Zakaz stosowania zsypu na gruz.
1.7. Wykonanie pomiarów wymaganych przepisami w pomieszczeniach objętych robotami i instalacji tam funkcjonujących obciąża Wykonawcę. Przypadki włączeń do instalacji
i urządzeń użytkowanych przez Szpital obejmują również obowiązek skonfigurowania tych instalacji i urządzeń, wraz z demontażem i utylizacją czujek izotopowych p.poż., ROP-ów oraz ich wydeklarowaniem z funkcjonującego systemu SSP (centrala alarmowa SSP „Telsap”).
1.8. Wykonywanie wszelkich ingerencji w funkcjonujące systemy sygnalizacji pożaru (SSP - centralki Telsap i Schrack) musi się odbywać w porozumieniu i współpracy z firma aktualnie konserwującą omawiane systemy SSP w WZLP (Mazon–Serwis Sp. z o.o. z Bartąga k. Olsztyna tel. 89 541 11 14 lub 501 007 448)
1.9. Stolarka ppoż. ma być wykonana w profilu jednolitym w klasie EI 60 oraz EI 30 w podziałach i kolorystyce zgodnych z projektem.
1.10 Wyposażenie sal chorych takie jak łóżka pacjentów i szafki przyłóżkowe jak również specjalistyczne wyposażenie gabinetu zabiegowego (defibrylator, EKG, lampa do wkłuć, szafy lekowe, krzesło do pobrań, leżanka medyczna, itp.) zapewnia Zamawiający.
1.11 Zamawiający dołożył należytej staranności, aby niezbędne wyposażenie do remontowanych powierzchni nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do wyposarzenia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla Wykonawców).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 09:00


» Location

Aleja Wojska Polskiego 35
Olsztyn 10-228
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
Aleja Wojska Polskiego 35
Olsztyn 10-228
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in