Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach w asortymencie i w szacunkowej ilości określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 12:00


» Location

ul. Szpitalna 60
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in