Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez Zamawiającego tj. : budynkach mieszkalnych i użytkowych, budynkach służby zdrowia, lokalach mieszkalnych i użytkowych, lokalach gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, garażach, budynkach gospodarczych oraz na terenach
zewnętrznych przynależnych do nieruchomości, w podziale na 2 części: Część 1: Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji sanitarnych w zasobie
Zamawiającego z wyłączeniem nieruchomości służby zdrowia. Część 2: Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji sanitarnych w nieruchomościach
służby zdrowia. 2. Rodzaj robót, zakres i warunki ich wykonania określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 3. MZBM zarządza 298 budynkami, w tym : 174 budynkami komunalnymi, 26 budynkami
procentowymi, 88 budynkami prywatnymi, 10 budynkami służby zdrowia oraz 2879 lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2020 | 13:00


» Location

ul. Dobrzecka 18
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Dobrzecka 18
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in