Remont schodów zewnętrznych do Pawilonu Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Tychy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont schodów zewnętrznych do Pawilonu Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Tychy”
Zakres robót:
- roboty demontażowe,
- całkowita rozbiórka schodów od strony południowej,
- wykonanie nowego biegu schodów, odtworzenie balustrady,
- oczyszczenie i malowanie balustrady,
- wypełnienie istniejącej balustrady z balustradowej siatki kablowej,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- rozbiórka istniejącego pokrycia schodów,
- przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię,
- pokrycie schodów membrana epoksydową,
- wykonanie fakturowych oraz wizualnych oznaczeń dla osób niedowidzących.

Do obowiązków wykonawcy należy także:
- uzyskanie zaplecza placu budowy, zabezpieczenie dojść i dojazdów,
- wywozy, utylizacje, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres zgodny z dokumentacją projektową autorstwa Art - Projekt Krzysztof Banasik.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.05.2020 | 10:15


» Location

Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in