Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Oława

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa codzienna- całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym 230/400 V o częstotliwości 50 Hz w czasie 12 miesięcy na potrzeby Gminy Miasto Oława zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy w ilości szacunkowej 2 780 986 kWh w tym:
1)ilość energii dla budynków (ppe opisane w zał.A) – 1 510 758 kWh
2)ilość energii na oświetlenie uliczne (ppe opisane w zał.B)- 1 270 228 kWh


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 09:00


» Location

Plac Zamkowy 15
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Urząd Miejski Oława
Plac Zamkowy 15
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in