Pompa beczkowa 230V długość ssawy 1000mm długość węża 3m

» Notice description

Nazwa: Pompa beczkowa 230V długość ssawy 1000mm długość węża 3m
Opis: opis w załączniku
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we
Włocławku zaprasza wszystkich solidnych Wykonawców do składania ofert.

1. Podana przez Wykonawcę cena za
realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty
realizacji zamówienia, tzn., że Zamawiający nie ponosi żadnych innych
kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

4.
W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na
platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu
towaru na koszt Wykonawcy.

5. Termin płatności na rzecz
Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

8.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania
przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania
oferenta.

9. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie.

10.
Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (
terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie
brany pod uwagę w postępowaniu.
Ponadto informujemy, że Wykonawca,
który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie
zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment.W przypadku
pytań o charakterze technicznym związanych z platformą, proszę o kontakt
z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus pod numerem 61 679 19 00.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 06:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku


» Contact details

Available after sign in

Sign in