II Runda-Dostawa testów DEHA na odtleniacze dla potrzeb laboratorium TAURON Wytwarzanie S.A. Oddziału Elektrownia Jaworzno III

» Notice description

Zapraszamy do udziału w II rundzie zapytania i złożenia oferty z uwzględnieniem maksymalnego rabatu na dostawę:

1. TEST SASZETKI DEHA 1 NA 25ml NA ODTLENIACZE - ODCZYNNIK 1: DEHA 1 KARBOHYDRAZYD=5–600 µg/L Hach KAT: 2167969 Ilość - 2szt.
Wymagane 80% terminu ważności. Dopuszcza się produkt równoważny: Lovibond (NALCO), nr kat: 531400

2.TEST 500ml DEHA 2 NA 25ml NA ODTLENIACZE - ODCZYNNIK 2: DEHA 2 KARBOHYDRAZYD=5–600 µg/L Hach KAT: 2168049 - 1 szt.
Wymagane 80% terminu ważności. Dopuszcza się produkt równoważny: Lovibond (NALCO), nr kat: 531410 100ml/opk

---------------------------------------
UWAGI:
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i patentowych producenta.

--------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyny Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - wg. Incoterms 2020 - Odział Elektrownia Jaworzno III, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno;
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: możliwie najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- Zobowiązanie Dostawcy składającego ofertę: Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w formularzu elektronicznym, umieszczonego na tzw. białej liście podatników VAT, na które dokonana będzie płatność w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę za zrealizowaną dostawę.

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

2. Kryteria ogólne:
- Kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty;


3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta;

4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 08:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Research and development category published on OnePlace in last 10 days.