Zainstalowanie wyłączników awaryjnych silników na podajnikach III stopnia węgla i popiołu Bloku nr 1 i Bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. przeprowadza badanie rynku w zakresie potencjalnych Wykonawców, którzy mogą zrealizować usługę pn.: „Zainstalowanie wyłączników awaryjnych silników na podajnikach III stopnia węgla i popiołu Bloku nr 1 i Bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”.
Celem zapytania jest ocena zainteresowania i chęci realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu.
Zainteresowanych realizacją usługi prosimy o przesłanie informacji za pomocą zakładki "Zapytanie o Informacje".

Na tym etapie zapytania Wykonawca nie składa oferty cenowej.

Ewentualny udział w późniejszym elektronicznym zapytaniu ofertowym RFX będzie związany ze złożeniem OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU W POUFNOŚCI w zakresie informacji pozyskanych w toku postępowania.
Termin realizacji prac: od podpisania zamówienia do 30.06.2020 r.

Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 09:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Maintenance and repair

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in