Dostawa indywidualnego sprzętu ochrony osobistej

» Notice description

Koszt dostawy po stronie dostawcy
Dostawa do Magazynu Głównego Zamawiającego w Legnicy, ul. Wałbrzyska 1 w dni robocze od godziny 7:00 – 14:00, lub we wskazane miejsce na terenie działalności Oddziału Legnica.
Płatność po dostawie i odbiorze na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.05.2020 | 15:00


» Location

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Partyzantów 21
59-220 Legnica


» Category assortment

  • Tools

» Buyer data

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy


» Contact details

Available after sign in

Sign in