Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy na DW933 na odcinku Pszczyna - Góra

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje remont wielkopowierzchniowy drogi wojewódzkiej nr 933 powierzonej do utrzymania PZD w Pszczynie.
Roboty polegają na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni jezdni wykonywane przy użyciu rozściełacza mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni ok 3000 m2 oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ, Kosztorys ślepy stanowiący Formularz nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 09:00


» Location

ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in