Dostawa sprzętu gastronomicznego dla Kuchni Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

» Notice description

II.4.1) Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa sprzętu gastronomicznego dla Kuchni Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowego Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
II.4.2) Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów
Pakiet nr 1 - Urządzenia grzewcze
Pakiet nr 2 - Urządzenia rozdrabniające
Pakiet nr 3 - Urządzenia chłodnicze
Pakiet nr 4 - Pozostałe urządzenia gastronomiczne

II.4.3) Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SIWZ, który stanowi jednocześnie integralną część formularza ofertowego


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 13:00


» Location

Krakowska 31
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Small household appliances
  • Large household appliances
  • Kitchen accessories

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
Krakowska 31
Bochnia 32-700
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Household appliances category published on OnePlace in last 10 days.