Aparatura Siemens

» Notice description

Nazwa: 5SD7412-2 Siemens
Opis: Ochronnik kombinowany typu 1 /2
Ilość: 16 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Termin płatności minimum 30 dni ()
Koszty transportu po stronie dostawcy ()

Opis i specyfikacja:

Dzień dobry
W imieniu Atrem S.A. zapraszam do złożenia oferty cenowo - terminowej na aparaturę Siemens


Oferta winna zawierać:
- Ewentualne upusty i rabaty cenowe.
- Planowany termin dostawy
- Proponowane warunki płatności (w komentarzu)
- Dokumentację techniczną (karty katalogowe, deklaracje zgodności)

Oferta powinna spełniać następujące warunki: Termin ważności oferty: 30 dni po ostatecznym terminie składnia ofert.
Na oferencie spoczywa obowiązek weryfikacji danych zapytania ofertowego oraz uwzględnienia ewentualnych pozycji dodatkowych w ofercie W przypadku pytań dotyczących zapytania proszę o kontakt: mateusz.brdek@atrem.pl tel. 785-992-068
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.05.2020 | 12:00


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Atrem S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in