Zakup nowej tokarki uniwersalnej wyposażonej w system sterowania CNC wspomagający pracę operatora, dostawa, rozładunek, montaż oraz szkolenie obsługi dla PKP PLK S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, ul. Spławy 2A.

» Notice description


Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Usługi
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: GOTOWE ŚRODKI TRWAŁE
Termin wszczęcia: 2020-05-04

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 11:00


» Location

Available after sign in

Sign in

» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

IM Dział zamówień i gospodarki materiał


» Contact details

Available after sign in

Sign in