Świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętu medycznego będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 36 miesięcy

» Notice description

Liczba pakietów – 19
Pakiet nr 1 – Aparatura ratująca życie – Defibrtylatory I-PAD
Pakiet nr 2 – Aparatura nadzorująco – monitorująca – Kardiomonitory CARDIO 9000, M9000A
Pakiet nr 3 – Aparatura nadzorująco – monitorująca - Kardiomonitory
Pakiet nr 4 – Aparatura nadzorująco – monitorująca - Kardiomonitory
Pakiet nr 5 – Aparatura nadzorująco – monitorująca - Kardiomonitory
Pakiet nr 6 – Aparatura ratująca życie - Respiratory
Pakiet nr 7 – Aparatura ratująca życie – Respiratory BABY PACK
Pakiet nr 8 – Aparatura anestezjologiczna – Aparaty do znieczulenia ogólnego
Pakiet nr 9 – Aparatura anestezjologiczna – Parowniki
Pakiet nr 10 – Aparatura pomocnicza – Pompy infuzyjne
Pakiet nr 11 – Aparatura pomocnicza – Pompy infuzyjne
Pakiet nr 12 – Aparatura pomocnicza – Pompy infuzyjne DUET 20/50 oraz MONO
Pakiet nr 13 – Urządzenia sterylizacyjne – Myjnie – dezynfekatory, Sterylizatory parowe
Pakiet nr 14 – Urządzenia sterylizacyjne - Zgrzewarki
Pakiet nr 15 – Stacja uzdatniania wody – Urządzenie sterylizacyjne
Pakiet nr 16 – Aparatura specjalistyczna i chirurgiczna – Artroskop i Kolumna laparoskopowa
Pakiet nr 17 – Aparatura specjalistyczna – Aparat RTG
Pakiet nr 18 – Aparatura specjalistyczna – Angiograf + Stół
Pakiet nr 19 – Sprzęt sterylizacyjny - systemy komputerowe
W ramach zamówienia wykonywane prace polegać będą na utrzymywaniu w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej aparatury i sprzętu medycznego i obejmować będą:

- okresowe przeglądy techniczne i konserwacje określone przez producenta;
- diagnozy i naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części;
- urządzenia zastępcze na czas napraw;
- sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa;
- regulację, kalibrację i wzorcowanie.

Zakres prac jest uzależniony od wymogów producenta wyrobu medycznego. Świadectwo autoryzacji zgodne z deklaracją producenta.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.05.2020 | 09:00


» Location

ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych 58-309
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment maintenance and repair

» Buyer data

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych 58-309
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in