Remont i modernizacja drogi ulica Sportowa długości 360 m, działka nr 410 w Staszkówce

» Notice description

Remont i modernizacja drogi ulica Sportowa długości 360 m, działka nr 410 w Staszkówce
1/ Zakres robót: w km 0+000 – 0+360 - droga
a) Mechaniczne ścinanie poboczy
b) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
c) Podbudowa z kruszywa naturalnego
d) Podbudowa z kruszywa łamanego
e) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa
g) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego-warstwa górna z tłucznia

2/ Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót zał. Nr 1 do SIWZ, który stanowi materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem – nie stanowiący podstawy wyceny oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 08:00


» Location

Samorządowa 4
Moszczenica 38-321
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Moszczenica
Samorządowa 4
Moszczenica 38-321
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in