33/2020 Dostawa radiotelefonów przenośnych, stacjonarnych, przewoźnych wraz z ukompletowaniem, programatorami i antenami do nich na rzecz 24. WOG w Giżycku

» Notice description

opis w specyfikacji

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 11:00


» Location» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure

» Buyer data

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in