Zakup i dostawa odzieży sportowej i sprzętu sportowego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa obuwia, odzieży, artykułów i sprzętu sportowego dla 26 WOG w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami został zawarty w formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia:
 odpowiadał obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego,
 był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż na 2 lata przed dokonaniem dostawy, nieużywany, spełniał wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy,
 był w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry itp. bez konieczności naruszania opakowania.
 odpowiadał wszystkim parametrom określonym w formularzach cenowych – stanowiących załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, w szczególności oferowana równoważna odzież i sprzęt sportowy muszą posiadać parametry nie gorsze niż odzież i sprzet sportowy marek wskazanych w SIWZ.
5. Wartość brutto oferty obejmowała wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku,
6. Okres gwarancji obejmował: 12 miesięcy na ubrania, obuwie i piłki; 24 miesiące na pozostałe artykuły i sprzęt sportowy. Terminy gwarancji liczone będą od daty odbioru towaru, bez zastrzeżeń.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.05.2020 | 10:00


» Location

Juzistek 2
Zegrze 05-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Sport

» Buyer data

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Juzistek 2
Zegrze 05-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in