Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowłódz

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem:
1.1. wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Królowa Wola (wzdłuż drogi powiatowej nr 4305E) na działkach nr 787, 167 obręb 0004 Królowa Wola – w aglomeracji;
1.2. wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Inowłódz (wzdłuż ul. Brzustowskiej) nr 1816, 1817, 2211/2, 2207/2, 2206/2, 2205/2, 2204/2, 2203/2, 2202/2, 2201/2 obręb 0003 Inowłódz;
1.3. wybudowanie sieci wodociągowej (wraz z przyłączami do pierwszego zaworu) w miejscowości Spała (wzdłuż ul. Gabrysiewicza) na działkach nr 299/12, 243, 299/1,299/2 obręb 0007 Spała.

2. Zamówienie podzielone na części. Przedmiot zamówienia dla każdej z części podano w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Spalska 2
Inowłódz 97-215
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Inowłódz
ul. Spalska 2
Inowłódz 97-215
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in