Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu "Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
Zadania nr 1-6 - Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych do biologii molekularnej dla Wydziału Biologii;
Zadania nr 7-9: Dostawa podstawowych chemikaliów organicznych i nieorganicznych, odczynników chemicznych
i odczynników laboratoryjnych dla Wydziału Biologii;
Zadania nr 10-12: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Biologii;
Zadania nr 13-14: Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Biologii;
Zadanie nr 15: Dostawa rękawic jednorazowych dla Wydziału Biologii;
Zadanie nr 16-17: Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 18: Dostawa pipet automatycznych jednokanałowych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 19: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 20: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 21: Dostawa elektrody kombinowanej do pomiaru pH dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 22: Dostawa kuwet kwarcowych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 23: Dostawa pryzmatu dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 24: Dostawa jednorazowych celek pomiarowych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 25: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 26: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 27: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 28: Dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem kątowym dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 29: Dostawa lamp do spektrometru AAS Solaar M6 dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 30: Dostawa kolumny chromatograficznej dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 31: Dostawa zasilacza laboratoryjnego regulowanego dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 32: Dostawa elektrod kolamelowych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 33: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 34: Dostawa mieszadeł magnetycznych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 35: Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 36: Dostawa wagi precyzyjnej dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 37: Dostawa szkła laboratoryjnego dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 38: Dostawa mieszadeł magnetycznych dla Wydziału Chemii;
Zadanie nr 39: Dostawa mini pompy próżniowej membranowej dla Wydziału Chemii
Ilości i wymagania Zamawiającego określa Szczegółowy Formularz Cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczy zadań
nr 1-39) oraz Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ – dotyczy wyłącznie zadań nr 18, 21, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.05.2020 | 09:30


» Location

Świerkowa 20B
Białystok 15-328
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20B
Białystok 15-328
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in