Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej wraz z budynkiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej wraz z budynkiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4a-4b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 10:30


» Location

Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Miasto Ruda Śląska
Plac Jana Pawła II 6
Ruda Śląska 41-709
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in