Remont i modernizacja drogi długości 390 m, działka nr 3860 w Moszczenicy.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont i modernizacja drogi długości 390 m, działka nr 3860 w Moszczenicy.
1/ Zakres robót: w km 0+000 – 0+390 - droga
a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
b) Podbudowa z kruszywa łamanego
c) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa
e) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego-warstwa górna z tłucznia
2/ Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót zał. Nr 1 do SIWZ, który stanowi materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem – nie stanowiący podstawy wyceny oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 08:00


» Location

Samorządowa 4
Moszczenica 38-321
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Moszczenica
Samorządowa 4
Moszczenica 38-321
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in